Ventilation – OVK

OVK – Obligatorisk Ventilations-Kontroll – Besiktning av ventilation

Vi utför ventilationskontroll i Göteborgs sotningsdistrikt
Christian Wilner utbildad sotare utför OVK i Göteborgs södra sotningsdistrikt.

Ring eller maila oss för prisförslag eller mer information.

En OVK är en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet i en fastighet eller byggnad.

En eller två-bostadshus genomför bara besiktningen 1 gång, vid nybggnad eller nyinstallation av ex. braskamin.

Övriga byggnader som skolor, större fastigheter, vårdlokaler, kontor kräver en besiktning i regel med 3-års intervall.

En obligatorisk ventilationskontroll utförs av säkerhetsskäl för att förvissa sig om att alla system fungerar som det är tänkt. Undermålig ventilation upptäcks sällan på egen hand och därför är det viktigt att följa tidsintervallet på besiktningen och utföra korrekta kontroller.

Tänk på att anlita en godkänd kontrollant för att få en korrekt utförd besiktning.

Ventilationen är inte något man tänker på dagligdags men det är otroligt viktigt för både fastigheten och människorna som bor och vistas där. En fel injusterad eller för dåligt ventilerad bostad kan leda till fuktskador och/eller problem med luftvägar, allergier, för höga radonvården m m.

Vi har utbildad och kunnig personal inom områdena:

  • Ventilationsbyggnation, om- till- och nybyggnad
  • Råd och anvisningar
  • OVK och sakkunnighetsbesiktning
  • Injustering
  • Rengöring
  • Radon-, mätning, sanering

Vi är certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt FR2000.

För kontakt och bokning ring oss 031-45 16 61 eller maila christian@wilnersotare.se.