Sotning

sotning utförs i göteborg

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.
En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.
Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.
Vi har Er trygghet i fokus.
En regelbunden rengöring och kontroll av eldstäder ger inte bara en trygghet i säkerställd funktion, det medför även att de förbrukar mindre energi vilket också sparar på miljön.
En ren miljö är ju dessutom en hälsosam miljö.
Vi erbjuder besiktningar på alla nivåer avseende värmeanläggningar, rökkanaler och ventilationssystem i en familjs och flerbostadshus som komplement för våra kunder med en långsiktig relation som mål.
Genom att våra kompetenta medarbetare kommer till er och utför sotning kan ni känna er trygga med era eldstäder. I samband med att vi utför sotning filmar vi rökkanalen för att säkerställa att kvalitén på rökkanalen är hög och att få en säker eldning. Vi är nästan ensamma i Sverige om att filma alla våra sotningar som standard. Ett litet högre pris per sotning men en mycket större trygghet för dig.

850:- + moms per sotning.

Kontakta oss för mer information.